ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
Γραφείο 201 Κατσαρίκας Δήμος Προϊστάμενος Διεύθυνσης 25410-25319
ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Γραφείο 219 Κομνίδου Μαρία

Δοξακάκη Ελένη

Γραμματέας Έδρας Μονομελούς/Τριμελούς

Αρχείο Τριμελούς

25410-26101
Γραφείο 216 Καλαϊτζίδου Μαρίνα Γραμματέας Έδρας Μονομελούς/Τριμελούς

Αρχείο Μονομελούς

25410-26101
Γραφείο 216 Μαστραντώνη Φεβρωνία Γραμματέας Έδρας Μονομελούς/Τριμελούς

Αρχείο Μονομελούς

25410-26101
Γραφείο 215 Μαχαιρίδου Παρασκευή Γραμματέας Δικαστηρίου Ανηλίκων

Εκκαθάριση ποινών, Ένδικα μέσα, Πειστήρια

25410-26101
ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Γραφείο 212 Ψαρά Δήμητρα Προϊσταμένη Πολιτικού Τμήματος, Πολυμελές, Ασφαλιστικά Μέτρα, Απόγραφα, Νομικές Βοήθειες, Εξαλείψεις 25410-26104
Γραφείο 213 Τζελεπάκη Χρυσούλα Τακτική Μονομελούς, Πτωχεύσεις, Διαταγές Πληρωμής, πραγματογνώμονες 25410-26104
Γραφείο 211 Ταχτσή Χριστίνα Ειδική και Εκουσία Μονομελούς, Σωματεία 25410-26104
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ
Γραφείο 210 Παπαπασχάλη Χρυσούλα Έκδοση πιστοποιητικών 25410-25312
Γραφείο 210 Δερμανόπουλος Σταύρος Επιμελητής
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΚΡΙΣΗΣ – ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΩΝ
Γραφείο 202 Χοκμετίδου Μαρία Προϊσταμένη Ποινικού Τμήματος

Γραμματέας Μ.Ο.Δ., Ανάκρισης & Συμβουλίου

Γραμματεία εγγυοδοσίας

25410-22700