ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
Γραφείο 201 Κατσαρίκας Δήμος Προϊστάμενος Διεύθυνσης 2541355800
ΠΟΙΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Γραφείο 219 Κομνίδου Μαρία Γραμματέας Έδρας Μονομελούς/Τριμελούς (Αρχείο Τριμελούς) 2541355806
Γραφείο 219 Δοξακάκη Ελένη Γραμματέας Έδρας Μονομελούς/Τριμελούς (Αρχείο Τριμελούς) 2541355805
Γραφείο 216 Καλαϊτζίδου Μαρίνα Γραμματέας Έδρας Μονομελούς/Τριμελούς (Αρχείο Μονομελούς) 2541355813
Γραφείο 216 Κουδούνα Αθηνά Γραμματέας Έδρας Μονομελούς/Τριμελούς (Αρχείο Μονομελούς) 2541355814
Γραφείο 216 Μαστραντώνη Φεβρωνία Γραμματέας Έδρας Μονομελούς/Τριμελούς (Αρχείο Μονομελούς) 2541355815
Γραφείο 215 Μαχαιρίδου Παρασκευή Γραμματέας Δικαστηρίου Ανηλίκων

Εκκαθάριση ποινών, Ένδικα μέσα, Πειστήρια

2541355817
ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
Γραφείο 212 Ψαρά Δήμητρα Προϊσταμένη Πολιτικού Τμήματος, Πολυμελές, Ασφαλιστικά Μέτρα, Απόγραφα, Νομικές Βοήθειες, Εξαλείψεις 2541355820
Γραφείο 213 Τζελεπάκη Χρυσούλα Τακτική Μονομελούς, Πτωχεύσεις, Διαταγές Πληρωμής, πραγματογνώμονες 2541355818
Γραφείο 211 Ταχτσή Χριστίνα Ειδική και Εκουσία Μονομελούς, Σωματεία 2541355822
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ
Γραφείο 210 Παπαπασχάλη Χρυσούλα Έκδοση πιστοποιητικών 2541355824
Γραφείο 210 Δερμανόπουλος Σταύρος Επιμελητής 2541355823
ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΑΚΡΙΣΗΣ – ΒΟΥΛΕΥΜΑΤΩΝ
Γραφείο 202 Χοκμετίδου Μαρία Προϊσταμένη Ποινικού Τμήματος

Γραμματέας Μ.Ο.Δ., Ανάκρισης & Συμβουλίου

Γραμματεία εγγυοδοσίας

2541355803