Χορήγηση επίσημου ηλεκτρονικού αντιγράφου πολιτικών αποφάσεων του Πρωτοδικείου Ξάνθης

Από Δευτέρα 3 Απριλίου 2023, αποφασίζεται:

Α) Η χορήγηση επίσημου ηλεκτρονικού αντιγράφου πολιτικών αποφάσεων του Πρωτοδικείου Ξάνθης στους παραστάντες συνηγόρους, οι οποίες έχουν δημοσιευθεί και καθαρογραφεί (και εφόσον η υπόθεση έχει αρχειοθετηθεί), μέσω του ιστοτόπου του Πρωτοδικείου Ξάνθης protodikeioxanthis.gov.gr (ηλεκτρονικές υπηρεσίες/πολιτικές αποφάσεις) ή μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης gov.gr  (https://www.gov.gr/ipiresies/dikaiosune/dikasteria/elektronikes-dikastikes-apophaseis). Η είσοδος των δικηγόρων θα γίνεται είτε με τους κωδικούς του portal.olomeleia.gr είτε με κωδικούς Taxisnet.

Β) Κατ’ εφαρμογή της με αρ. πρωτ. 13535/29.03.2021 Εγκυκλίου του Υπουργείου Δικαιοσύνης ( ΑΔΑ : Ω1Α2Ω-41Τ ), έχει ήδη τεθεί σε ισχύ από την 1 Απριλίου 2021 η νέα διαδικασία έκδοσης του ΕΝΙΑΙΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑΣ, που αφορά τόσο τα φυσικά όσο και τα νομικά πρόσωπα και εφεξής θα υποβάλλεται μόνο ηλεκτρονικά στην παρακάτω διεύθυνση: https://app.moj.gov.gr/pnet/plogin.

Πράξη Προέδρου