Πρωτοδικείο Ξάνθης Blog

Υπηρεσίες Δεκεμβρίου

Υπηρεσίες Δικαστών 1-20 Δεκ 23 Τροποποίηση υπηρεσίας στις 18,19 & 20 Δεκεμβρίου Υπηρεσίες Δικαστών 21.12.23 με 7.1.24  

Χορήγηση επίσημου ηλεκτρονικού αντιγράφου πολιτικών αποφάσεων του Πρωτοδικείου Ξάνθης

Από Δευτέρα 3 Απριλίου 2023, αποφασίζεται: Α) Η χορήγηση επίσημου ηλεκτρονικού αντιγράφου πολιτικών αποφάσεων του Πρωτοδικείου Ξάνθης στους παραστάντες συνηγόρους, οι οποίες έχουν δημοσιευθεί και καθαρογραφεί (και εφόσον η υπόθεση έχει αρχειοθετηθεί), μέσω του...