Κατηγορία: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Χορήγηση επίσημου ηλεκτρονικού αντιγράφου πολιτικών αποφάσεων του Πρωτοδικείου Ξάνθης

Από Δευτέρα 3 Απριλίου 2023, αποφασίζεται: Α) Η χορήγηση επίσημου ηλεκτρονικού αντιγράφου πολιτικών αποφάσεων του Πρωτοδικείου Ξάνθης στους παραστάντες συνηγόρους, οι οποίες έχουν δημοσιευθεί και καθαρογραφεί (και εφόσον η υπόθεση έχει αρχειοθετηθεί), μέσω του...